Ik geef je graag 3 concrete voorbeelden uit mijn eigen praktijk:

  1. Een tijdje geleden wilde de verantwoordelijke van een organisatie de bestaande missie in vraag stellen en bijsturen. We zijn een dag aan de slag gegaan met een aantal zorgvuldig gekozen, mondige en positief-kritische medewerkers. Via onze stapsgewijze methode zijn we eerst een aantal bouwstenen gaan verkennen. We hebben mogelijke missie-elementen verzameld. Deze stap is eigenlijk niet meer of niet minder dan een ideegeneratie of divergentie zoals we dat in creatieve processen noemen. Daaruit hebben we vervolgens de meest waardevolle aspecten gekozen. Deze selectiefase is de convergentie. Vanuit deze short list, zijn we met de gekozen woorden, zinnen gaan bouwen.
    Het eindresultaat? Eén nieuwe, krachtige zin van minder dan 25 woorden waarin heel de essentie van de organisatie wordt weergegeven en waar alle deelnemers zich in konden vinden.
  2. Een andere klant zat midden in een fusieproces van 2 bestaande organisaties. Beide entiteiten hadden een missie. Medewerkers uit de twee oude bedrijven hadden al heel wat bestaande teksten verzameld en ook al wat extra schrijfsels geproduceerd in een poging om tot een nieuw geheel te komen. Ze hadden al heel wat vergaderd en gediscussieerd maar raakten het niet eens.
    We liepen met hen hetzelfde stappenplan. Aan het eind van de sessie lag er een nieuw en gedragen geheel. Eerst in woorden en daarna ook in beeld. We hadden hen uitgedaagd om hun talige verhaal ook te gaan verbeelden met de hulp van LEGO® SERIOUS PLAY®.  Ze bouwden een gedeeld model waarin de hele missie werd weergegeven en waarbij elke deelnemer het verhaal ook kon vertellen!
  3. Dezelfde LEGO® SERIOUS PLAY® methode gebruikten we ook in een organisatie die haar missie-huiswerk al gemaakt had maar waar men niet tevreden was over de gedragenheid bij de medewerkers. In een sessie van een halve dag, hebben we de missietekst ontleed en de kernwoorden – ook en vooral de vage – laten bouwen. Die aparte modellen hebben ze samengebracht in een landschap. Zo werden de delen opnieuw één visueel geheel dat iedereen weer kon verwoorden.