Help je brein een handje.

IMG_8414

Waarom?

Onze klassieke vergaderingen zijn voor verbetering vatbaar:

 • 80% van de tijd zijn 20% van deelnemers aan het woord
 • lang niet alles wordt gezegd
 • bijeenkomsten duren langer dan nodig
 • veel mensen vinden het lastig om hun gedachten te verwoorden
 • dikwijls denken we pas achteraf aan wat we nog hadden kunnen zeggen

LEGO SERIOUS PLAY is denken met je handen.

Onze hersenen kunnen maar een beperkte hoeveelheid informatie tegelijkertijd verwerken. Onze handen zijn verbonden met 70 tot 80% van onze hersencellen. Hierdoor kunnen we meer bedenken dan alleen via ons brein. De gedachten en ideeën die we bouwen, kunnen we makkelijker uitdrukken, beter begrijpen en langer onthouden.

Metaforen bouwen en verhalen vertellen.

De deelnemers gaan aan de slag met zorgvuldig geselecteerde bouwstenen en ‘denken met hun handen’. Dankzij hun eigen
verbeeldingskracht krijgen ze inzicht en inspiratie. Het 3D-model dat we bouwen, vormt een metafoor voor de werkelijkheid. Die beeldspraak maakt het veel makkelijker om de karakteristieken van een idee uit te leggen en te begrijpen dan wanneer we dit gewoon zouden vertellen of tekenen in 2D. Iedereen komt aan bod. Er ontstaan individuele en groepsinzichten. Zo levert elke deelnemer unieke en waardevolle bijdragen aan de discussies, beslissingen en resultaten.

Hoe?

Het kernproces omvat 4 essentiële stappen:

 1. Vraag: wat is precies de uitdaging? Een bondige en heldere uitleg van de opdracht.
 2. Bouw: de deelnemers gaan aan de slag met wat ze weten en wat ze zich kunnen verbeelden. Ze bouwen een model met LEGO-blokjes en ontwikkelen er een verhaal bij. Zo ontstaat nieuwe kennis in hun hoofd.
 3. Deel: iedereen vertelt om beurten zijn verhaal. Zo ontstaat nieuwe, gedeelde kennis.
 4. Reflecteer: wat hebben we gehoord en gezien? Er ontstaan nieuwe inzichten en we verwerken onze kennis beter.Lego Serious Play landschap

We kunnen LEGO SERIOUS PLAY inzetten op 7 niveaus: individuele en gedeelde modellen, landschappen en verbindingen, systemen, scenario’s en onderliggende basisprincipes.

Wat?

LEGO SERIOUS PLAY is een communicatiemethode die je helpt om anders na te denken en problemen op te lossen. Je kan hiermee aan de slag als organisatie, met je team of individueel.

Kjeld Kirk Kristiansen, de toenmalige CEO en eigenaar van LEGO, ontwikkelde deze onderbouwde methode eind jaren 90, samen met Bart Victor en Johan Roos, allebei professor aan de IMD Business School in Lausanne, Zwitserland.

Doordat bijna iedereen ooit wel eens met LEGO gespeeld heeft, is deze methode heel laagdrempelig. De speelsheid zorgt voor plezier. Hierdoor vergroot de innovatiekracht.

Wanneer?

Je kan LEGO SERIOUS PLAY best inzetten bij uitdagingen:

 • zonder evidente oplossing
 • waar er niet één juist antwoord is
 • waarbij de opdrachtgever open staat voor inzichten van anderen.

Deze situaties kunnen te maken hebben met visie en missie, strategie-ontwikkeling, leiderschapstrajecten, productontwikkeling, teambuilding, reorganisaties, fusies, overnames, leertrajecten, evaluaties, …

Groepsgrootte en duurtijdIMG_9301

In principe kunnen we werken met elke groepsgrootte. Groepen van 6 tot 12 personen zijn ideaal en we hebben ook al met 600 mensen tegelijk gewerkt.
Afhankelijk van het vraagstuk, voorzien we minimaal zo’n 2 à 3 uur tot maximaal 2 à 3 dagen.

Interesse? Neem dan meteen contact op.